Nominacja lidera została jasno zakomunikowana LIDER PROJEKTU Zakres odpowiedzialności i uprawnień lidera projektu został jasno określony LIDER PROJEKTU Lider jest dobrym organizatorem i niekoniecznie najlepszym ekspertem merytorycznym LIDER PROJEKTU Jeśli lider jest początkujący, ma do współpracy mentora LIDER PROJEKTU Lider projektu jest odpowiednio umocowany w strukturze firmy LIDER PROJEKTU Lider projektu nie tylko zarządza, ale i bierze na siebie część zadań LIDER PROJEKTU Lider nie bierze na siebie wszystkiego - od początku deleguje zadania LIDER PROJEKTU Lider nie tylko mówi, ale i słucha LIDER PROJEKTU Zespół projektowy jest niezbyt liczny i przez to zwinny ZESPÓŁ PROJEKTOWY Członkowie zespołu zostali jednoznacznie wybrani ZESPÓŁ PROJEKTOWY Lider uzyskał pomoc przy kompletowaniu składu zespołu ZESPÓŁ PROJEKTOWY To przełożeni oddelegowali swoich ludzi do projektu ZESPÓŁ PROJEKTOWY Skład zespołu jest stały ZESPÓŁ PROJEKTOWY Zaangażowanie poszczególnych osób może zmieniać się w czasie ZESPÓŁ PROJEKTOWY W składzie zespołu są takie osoby, które będą naprawdę pracować ZESPÓŁ PROJEKTOWY Dopuszczamy "świeżą krew" do zespołów projektowych ZESPÓŁ PROJEKTOWY Nie ograniczamy się do zakresu obowiązków wynikających z zajmowanego w firmie stanowiska ZESPÓŁ PROJEKTOWY Orientacyjnie uzgodniono ilość czasu, którą członkowie zespołu będą poświęcać na pracę w projekcie ZESPÓŁ PROJEKTOWY Role w projekcie zostały od początku nakreślone ZESPÓŁ PROJEKTOWY Członkowie zespołu aktywnie wspierają lidera ZESPÓŁ PROJEKTOWY Zaangażowanie w duże projekty jest zsynchronizowane z celami okresowymi ZESPÓŁ PROJEKTOWY Projekt ma sponsora, a jego rola jest dla wszystkich jasna SPONSOR PROJEKTU Sponsor utrzymuje bieżący kontakt z liderem projektu SPONSOR PROJEKTU Sponsor to jedna osoba, a nie grono ludzi (np. zarząd) SPONSOR PROJEKTU Sponsor pomaga, a nie tylko wymaga SPONSOR PROJEKTU Wybrano sponsora nawet dla oddolnej inicjatywy SPONSOR PROJEKTU Nie powołuje się komitetu sterującego, gdy skala projektu tego nie wymaga KOMITET STERUJĄCY Komitet sterujący zarządza całym portfelem projektów w firmie KOMITET STERUJĄCY Rola komitetu sterującego nie dubluje się z rolą sponsora, ani z rolą zarządu KOMITET STERUJĄCY Z zewnętrznymi doradcami współpracujemy tak, by jak najwięcej się nauczyć KONSULTANCI Lider wcale nie musi wszystkiego wiedzieć na pierwszym spotkaniu KICK-OFF Kick-off to ważne pięć minut dla sponsora KICK-OFF Ludzie muszą wiedzieć nie tylko "co jest do zrobienia", ale też "dlaczego mają to robić" GENEZA PROJEKTU Jasno określiliśmy oczekiwane korzyści z realizacji projektu UZASADNIENIE BIZNESOWE Cel projektu został jasno sformułowany i zapisany CEL PROJEKTU Sponsor i lider wspólnie uzgodnili cel projektu CEL PROJEKTU Zespół ma realny wpływ na osiągnięcie celu projektu CEL PROJEKTU Wiemy, kiedy uznamy projekt za zakończony CEL PROJEKTU Uzgodniliśmy zarówno obszary, za które zespół odpowiada, jak i te, za które odpowiadać nie będzie ZAKRES PROJEKTU Ewentualne zmiany w zakresie są zawsze dobrze kontrolowane i dokumentowane ZAKRES PROJEKTU Zmiana zakresu pociąga za sobą aktualizację terminów i zasobów ZAKRES PROJEKTU Mamy z góry ustalone, co zespół dostarczy jako rezultat swoich prac PRODUKTY PRAC Potrafimy rozróżnić "produkty" od "efektów" prac zespołu projektowego PRODUKTY PRAC Spisaliśmy wszystkie podstawowe założenia w formie karty projektu PLANOWANIE Cały zespół bierze udział w tworzeniu planu projektu PLANOWANIE Podzieliliśmy projekt na etapy i wskazaliśmy kamienie milowe PLANOWANIE Zostały zadeklarowane kluczowe terminy PLANOWANIE Unikamy zbyt detalicznego planowania PLANOWANIE Plan podlega zmianom, jest aktualizowany i służy do bieżącej weryfikacji postępu prac PLANOWANIE Budżet został jednoznacznie określony i przypisany do projektu BUDŻET Budżet został wyliczony oddolnie, opiera się więc na realistycznych założeniach BUDŻET Zespół zidentyfikował kluczowe ryzyka w projekcie RYZYKA Dla najważniejszych ryzyk opracowano działania zapobiegawcze RYZYKA

Wszystkie dobre praktyki:

Spotkania

 • Zespół spotyka się regularnie.
 • Spotkania zespołu projektowego są efektywnie prowadzone.

Realizacja zadań

 • Odpowiedzialność za poszczególne zadania jest jednoznacznie przypisana do konkretnej osoby.
 • Dzielimy się całymi obszarami tematycznymi.
 • Ktoś z zespołu zawsze odpowiada nawet za te zadania, które są realizowane poza zespołem.
 • Od początku ustalamy wspólne miejsce przechowywania dokumentacji projektowej.

Status prac

 • Regularnie monitorujemy i raportujemy postępy prac.
 • Nie poświęcamy przesadnie dużo czasu na raportowanie.
 • Monitorujemy nie tylko harmonogram, ale też budżet i ryzyka.

Motywacja

 • Świętujemy małe sukcesy, bo widoczne postępy świetnie motywują.

Komunikacja

 • Cały zespół wie, gdzie jesteśmy z pracami.
 • Informujemy otoczenie o postępach prac.
 • Mamy łączność z docelowymi użytkownikami.
 • Współpracujemy z innymi zespołami projektowymi, których prace mogą przeplatać się z naszym zadaniem.

Podsumowanie

 • Regularnie upewniamy się, że biznesowy sens projektu nie przestał być aktualny.
 • Przerywamy nierokujące projekty.
 • Znajdujemy czas na wyciągnięcie wniosków.
 • Nie boimy się rzetelnego podsumowania wyników.
 • Informujemy całą organizację o zakończeniu projektu.
 • Zamykając projekt, dbamy o przekazanie obowiązków.
 • Umiemy świętować zakończenie projektu.
 • Uczestnicy prac są docenieni.

Pomiar efektów

 • Pomiar efektów. Podsumowujemy efekty po upływie założonego czasu.

Legenda:  – temat już opisany: zapraszam do czytania i słuchania  – temat wkrótce zostanie opisany

Moja strona używa ciasteczek (danych tekstowych gromadzonych w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika) do analizy ruchu oraz dzieli się tymi danymi z dostawcami usług analitycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. View more
Rozumiem
24/7 Accident Phone